در صورت وجود هرگونه مشکل یا شکایت در رابطه با خرید اینترنتی خود از سایت کیا لطفا با شماره 0000000-025 و یا ایمیل Support@shidokht.com تماس بگیرید و یا از فرم روبرو استفاده نمایید.